AsianLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Feedback] [Help]

The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online

You are here:  AsianLII >> Databases >> The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online >> NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN SỔ TAY THẨM PHÁN

[Table] [Database Search] [Name Search] [Previous Part] [Previous Section] [Next Section] [Next Part] [English] [Help]


 
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN SỔ TAY THẨM PHÁN


Biên tập:

1. Tiến sỹ Đặng Quang Phương- Phó Chánh án thường trực- TANDTC

2. Ông Ngô Cường- Phó viện trưởng Viện KHXX- TANDTC

Tác giả:

1. Thẩm phán Chu Xuân Minh- Phó Chánh toà Toà dân sự- TANDTC

2. Tiến sỹ Nguyễn Văn Dũng- Phó Giám đốc- Học viện tư pháp- Bộ tư pháp

3. Thẩm phán Trần Thị Hạnh- Chánh án Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

4. Thẩm phán Nguyễn Sơn- Phó Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

5. Thẩm phán Đặng Xuân Đào- Trưởng ban Ban thư ký- TANDTC

6. Thẩm phán Hoàng Thị Bắc- Thẩm phán Toà lao động- TANDTC

7. Thẩm phán Dương Quốc Thành- Thẩm phán Toà dân sự, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội


Cán bộ điều phối Dự án: Ông Phan Nguyên Toàn, LEADCO

Cán bộ Dự án:

Bà Bùi Thị Nhàn - Chuyên viên Viện KHXX- TANDTC
Bà nguyễn Thị Mai - Chuyên viên Viện KHXX- TANDTC


Phụ trách IT: Ông Lâm Chí Dũng

Hiệu đính bản điện tử: Ông Nguyễn Kiên Cường

Trợ lý Dự án: Bà Phạm Thúy Ngọc, LEADCO

Phiên dịch: Bà Trần Thu Phương, LEADCO