AsianLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Feedback] [Help]

The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online

You are here:  AsianLII >> Databases >> The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online >> 4.1.5. Xét xử người chưa thành niên phạm tội

[Table] [Database Search] [Name Search] [Previous Part] [Previous Section] [Next Section] [Next Part] [English] [Help]


 
4.1.5. Xét xử người chưa thành niên phạm tội


Văn bản quy phạm pháp luật
 • BLTTHS (Điều 306)

 • Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  • Thủ tục xét xử sơ thẩm, thủ tục xét xử phúc thẩm về nguyên tắc chung được thực hiện theo quy định tại Phần thứ 3 và Phần thứ tư của BLTTHS.
  • Cần chú ý:
   - Tại phiên toà xét xử bị cáo là người chưa thành niên phải có mặt đại diện gia đình bị cáo, trừ trường hợp đại diện gia đình cố ý vắng mặt mà không có lý do chính đáng.Trong trường hợp bị cáo là người chưa thành niên đang học ở trường hoặc đang học tập, sinh hoạt trong một tổ chức nào đó thì phải có đại diện của nhà trường, tổ chức (Đoạn 1 Khoản 3 Điều 306 BLTTHS);
   - Trong trường hợp đại diện của gia đình bị cáo, đại diện của nhà trường, tổ chức có tham gia phiên toà thì họ có quyền đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu và đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, tham gia tranh luận; khiếu nại các hành vi tố tụng của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các quyết định của Toà án (Đoạn 2 Khoản 3 Điều 306 BLTTHS);
   - Thành phần Hội đồng xét xử phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Khoản 1 Điều 307 BLTTHS). Đối với Thẩm phán phải là người có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục cũng như về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của người chưa thành niên (khoản 1 Điều 302 BLTTHS).