AsianLII [Home] [Databases] [WorldLII] [Search] [Feedback] [Help]

The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online

You are here:  AsianLII >> Databases >> The Supreme People's Court of Vietnam: Benchbook Online >> 5.1.1. Thẩm quyền giải quyết vụ án

[Table] [Database Search] [Name Search] [Previous Part] [Previous Section] [Next Section] [Next Part] [English] [Help]


 
5.1.1. Thẩm quyền giải quyết vụ án


Thẩm  phán phải xác định chính xác về thẩm quyền giải quyết vụ án, cả về thẩm quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo cấp toà án.

Văn bản quy phạm pháp luật
 • BLTTDS (Điều 33)
 • BLTTDS (Điều 27)
 • BLTTDS (Điều 35,36)
 • Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP ngày 31-3-2005 của HĐTP- TANDTC (Mục 4 mục 7, phần I)

 • Công việc chính và kỹ năng thực hiện:

  • Các tranh chấp về ly hôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Được xác định theo đơn khởi kiện có nội dung đơn phương một bên hoặc cả hai bên xin chấm dứt một quan hệ hôn nhân hợp pháp (Khoản 1 Điều 27 BLTTDS; Nghị quyết số 01/2005). Thường có các dạng sau:
   - Ly hôn không có tranh chấp về việc nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
   - Ly hôn có tranh chấp về việc nuôi con hoặc có tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn;
   - Ly hôn có cả tranh chấp về nuôi con, tranh chấp về tài sản khi ly hôn;
   - Thuận tình ly hôn, nhưng có tranh chấp về nuôi con hoặc tranh chấp về tài sản, hoặc tranh chấp cả về nuôi con và chia tài sản khi thuận tình ly hôn.
  • Thẩm quyền theo lãnh thổ
   - Nói chung là theo nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bị đơn (điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS);
   - Các đương sự có thể thỏa thuận bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú hoặc làm việc của nguyên đơn giải quyết (điểm b khoản 1 Điều 35 BLTTDS);
  • Thẩm quyền theo cấp tòa án: Sau khi thực hiện việc tăng thẩm quyền cho Tòa án nhân dân cấp huyện thì chỉ thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh (khoản 3 Điều 33 BLTTDS) khi thuộc một trong ba trường hợp sau đây:
   - Có đương sự ở nước ngoài;
   - Tài sản có tranh chấp ở nước ngoài;
   - Cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài.
  • Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn
   - Được chọn  khởi kiện ở Tòa án nơi cư trú, nơi làm việc cuối cùng của bị đơn nếu không biết nơi cư trú hay nơi làm việc của bị đơn hoặc  do bị đơn cố tình giấu địa chỉ (điểm a khoản 1 Điều 36 BLTTDS);
   - Được chọn Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc ở Việt Nam (điểm c khoản 1 Điều 36 BLTTDS);
   - Việc kiện riêng về  yêu cầu cấp dưỡng.